Organizacja

Czas pracy przedszkola

Nasze przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 16.00.

Poniżej znajdą Państwo szczegółowy rozkład dnia dla dzieci młodszych i starszych. Zachęcamy do kliknięcia na interesujące Państwa grupy i do zapoznania się z ramowym planem pobytu Państwa pociech w przedszkolu.

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor i wychowawcy

WYPRAWKA DLA DZIECI 3-4 LETNICH

 • Blok rysunkowy – 4 szt.
 • Blok techniczny biały  – 2 szt.
 • Blok techniczny kolorowy  -2 szt.
 • Wycinanka, nożyczki
 • Temperówka, gumka
 • Mazaki, ołówek
 • Kredki ołówkowe i świecowe
 • Farby plakatowe
 • Klej biurowy i w sztyfcie
 • Plastelina
 • Teczka tekturowa (biurowa)
 • Kostium gimnastyczny (spodenki i koszulka) w woreczku z materiału
 • Zeszyt rysunkowy 60-kartkowy
 • Piórnik
 • Chusteczki higieniczne – pudełko
 • Chusteczki nawilżające
 • Piżamka do leżakowania

 Wszystkie przybory należy podpisać.

WYPRAWKA DLA DZIECI 5-6 LETNICH

 • Blok rysunkowy – 4 szt.
 • Blok techniczny biały  – 1 szt.
 • Blok techniczny kolorowy -3 szt.
 • Wycinanka, nożyczki
 • Temperówka, gumka
 • Mazaki, ołówek
 • Kredki ołówkowe i świecowe
 • Farby plakatowe
 • Klej biurowy i w sztyfcie
 • Plastelina, patyczki (liczmany)
 • Teczka tekturowa (biurowa)
 • Kostium gimnastyczny (spodenki i koszulka) w woreczku z materiału
 • Zeszyty rysunkowe (60-kartkowy – 1 szt., 16-kartkowy – 1 szt.)
 • piórnik
 • chusteczki higieniczne- pudełko

Wszystkie przybory należy podpisać.

 

Godziny posiłków:

Śniadanie – 8.30

Obiad – 11.30

Podwieczorek – 14.30

Opłaty za żywienie w przedszkolu:

Opłaty za posiłki dla dzieci wynoszą :

 1. Śniadanie i obiad – 7,50 zł, kwota dofinansowania 4,00 zł – stawka dzienna – 3,50zł.
 2. Śniadanie, obiad, podwieczorek – 9,00 zł, kwota dofinansowania 4,00 zł – stawka dzienna – 5,00 zł.

Opłatę dokonuje się z dołu za miesiąc, w którym następuje korzystanie z żywienia, w dniach od 1 do 10 dnia danego miesiąca, u pani Anny Sukiennik. Rodzice zobowiązani są do telefonicznego powiadomienia o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu do godziny 8.00.

DZIENNE STAWKI ŻYWIENIOWE

dla dzieci korzystających z wyżywienia

w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach

w roku szkolnym 2017/2018

Rodzaj posiłku

Stawka dzienna

dofinansowanie Gminy Sulmierzyce

Stawka dzienna do zapłaty przez rodzica

Posiłek jednoczęściowy(śniadanie)

2,00

4,00

0,00

Posiłek dwuczęściowy

(śniadanie + obiad)

7,51

4,00

3,51

Posiłek trzyczęściowy

(śniadanie + obiad + podwieczorek)

9,01

4,00

5,01

Rada Gminy w Sulmierzycach

Na mocy uchwały NR XLIX/310/2018

z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dzieci w wieku do lat 5  w przedszkolach i oddziale przedszkolnym, prowadzonych przez Gminę Sulmierzyce

Uchwaliła co następuje:

 • 1. Ustala się bezpłatne 9-godzinne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziale przedszkolnym, dla których organem prowadzącym jest gmina Sulmierzyce.
 • 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady gminy :

Tadeusz Kruszyński

 

Zajęcia dla przedszkolaków oferowane przez nasze przedszkole:

1. Oferta bezpłatnych zajęć dodatkowych

 • Język angielski – mgr Artur Stankiewicz
 • Religia – mgr Longina Jackowska
 • Logorytmika – mgr Alina Wiśniewska
 • Psycholog – mgr Olga Majewska
 • Terapia logopedyczna – mgr Alina Wiśniewska
 • Warsztaty arteterapii – mgr Małgorzata Brożyna-Koniowska
 • Teatrzyki
 • Koncerty – audycje muzyczne

2. Zajęcia specjalistyczne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

3. Przedszkolny Zestaw Programów wychowania przedszkolnego:

 • Grupa 3-4 letnia: Program „Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
 • Grupa 4-5 letnia: Program „Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
 • Grupa 5-6 letnia: Program „Nasze przedszkole” – Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba- Żabińska
 • „Edukacja teatralna w przedszkolu” – program autorski mgr M. Świtała
 • „Bawię się i działam bezpiecznie” – program autorski mgr M. Świtała
 • „ Zdrowy przedszkolak” – program autorski mgr K. Rabenda
 • „Logopedyczne igraszki” – profilaktyka logopedyczna - mgr Alina Wiśniewska
 • Zabawy z językiem angielskim
 • „Spotkania ze sztuką”- – warsztaty arteterapii- mgr Małgorzata Brożyna-Koniowska
 • Katecheza dla 5-6 latków
 • Edukacja promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców
 • Projekt adaptacyjny „Jestem przedszkolakiem”
 • „Mamo tato wolę wodę”
 • „Kubusiowi przyjaciele natury”

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 w naszym przedszkolu

do Rady Rodziców zostali wybrani:

 1. Wioletta Gajda
 2. Aleksandra Brożyna
 3. Mariola Milczarek
 4. Magdalena Marszałek
 5. Beata Gaik