Przedszkole w Sulmierzycach zaprasza wszystkie maluchy

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” Jan Paweł II

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Zapraszamy do poznania historii publicznego przedszkola w gminie Sulmierzyce, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci oraz do obejrzenia galerii zdjęć z organizowanych przez nas uroczystości.

Gwarantujemy Państwu profesjonalną opiekę nad dziećmi i ciekawe, rozwijające zajęcia dla przedszkolaków.

boks

WIZJA PRZEDSZKOLA

Na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO i jego dobro. Nasze Przedszkole jest nastawione na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Każdemu dziecku stwarzamy równe szanse, wykorzystując jego zdolności i indywidualne możliwości. Dążymy do tego, aby wszyscy nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w nauce. Dbamy o potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców, których zachęcamy do czynnego uczestnictwa w życiu naszego przedszkola.

boks

boks

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się ono akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań oraz inspirację do działania.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

boks

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach do 1987 roku mieściło się w budynku prywatnym przy ulicy Słonecznej. Dzięki władzom lokalnym, oświatowym i dyrektor przedszkola został zakupiony budynek mieszkalny, należący do SKR. Po kapitalnym remoncie, lokal zagospodarowano na cele przedszkolne. Przy adaptacji budynku pracowali rodzice dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola oraz personel. Po feriach zimowych w 1988 roku zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Południowej 16. Jest to jedyne wielooddziałowe przedszkole w Gminie Sulmierzyce.  Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Zaplecze przedszkola stanowią trzy sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw tematycznych, pozwalające na prowadzenie wszechstronnej edukacji. Dyrektorem przedszkola jest mgr Ewa Grzybek, która od początku istnienia przedszkola pracowała jako nauczyciel. Zna doskonale potrzeby i organizację pracy przedszkola.

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i dba o wszechstronny rozwój dzieci. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych. Dzięki temu nasi wychowankowie rozwijają swoją osobowość i są przystosowani do życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną w naszej placówce ukończyło wielu wychowanków w ciągu minionych 25 lat pracy przedszkola. Do dzisiaj mamy kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie nas odwiedzają. Zatrudnieni są tu także pracownicy obsługi i administracji. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę.

KONTAKT DO PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach. Dyrektor – Ewa Grzybek

ul. Południowa 16

98-338 Sulmierzyce

Tel. 44 684 60 80

e-mail: przedszkole.sulmierzyce@wp.pl