Przedszkole w Sulmierzycach zaprasza wszystkich maluchów

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” Jan Paweł II
przedszkole
Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.
Zapraszamy do poznania historii publicznego przedszkola w gminie Sulmierzyce, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci oraz do obejrzenia galerii zdjęć z organizowanych przez nas uroczystości.
Gwarantujemy Państwu profesjonalną opiekę nad dziećmi i ciekawe, rozwijające zajęcia dla przedszkolaków.

WIZJA PRZEDSZKOLA

W całokształcie naszej pracy na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO –jego dobro. Przedszkole w Sulmierzycach jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznawało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości.   Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest: – Ciekawe świata, – Ufne w stosunku do nauczycieli, – Radosne, – Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, – Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, – Uczciwe i prawdomówne, – Odpowiedzialne i obowiązkowe, – Kulturalne i tolerancyjne, – Świadome zagrożeń.

opieka nad dziećmi

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach do 1987 roku mieściło się w budynku prywatnym przy ulicy Słonecznej. Dzięki władzom lokalnym, oświatowym i dyrektor przedszkola został zakupiony budynek mieszkalny, należący do SKR. Po kapitalnym remoncie, lokal zagospodarowano na cele przedszkolne. Przy adaptacji budynku pracowali rodzice, dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola oraz personel. Po feriach zimowych w 1988 roku zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Południowej 16. Jest to jedyne wielooddziałowe przedszkole w Gminie Sulmierzyce.   Jest to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajduje się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Zaplecze przedszkola stanowią trzy sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw tematycznych, pozwalające na prowadzenie wszechstronnej edukacji. Dyrektorem przedszkola jest mgr Ewa Grzybek, która od początku istnienia przedszkola pracowała jako nauczyciel. Zna doskonale potrzeby i organizację pracy przedszkola. Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i dba o wszechstronny rozwój dzieci. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych.   Dzięki temu nasi wychowankowie rozwijają swoją osobowość i są przystosowani do życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną w naszej placówce ukończyło wielu wychowanków w ciągu minionych 25 lat pracy przedszkola. Do dzisiaj mamy kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie nas odwiedzają. Zatrudnieni są tu także pracownicy obsługi i administracji. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

    Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach Dyrektor – Ewa Grzybek

ul. Południowa 16 98-338 Sulmierzyce

Tel.: (44) 684-60-80 E-mail: przedszkole.sulmierzyce@wp.pl

AKTUALNOŚCI

2012-2013 r.


SPOTKANIE Z PISARKĄ   W dniu 23 maja w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach odbyło się spotkanie z pisarką Elizą Piotrowską. Uczestniczyły w nim dzieci ze starszych grup- Motylki, Biedronki oraz przedszkolaki z Dworszowic Pakoszowych. Spotkanie było wynikiem działań organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sulmierzycach. Jednym z nich jest również Dyskusyjny Klub Książki, do którego należą 6- latki z naszego przedszkola. Autorka wielu książek Eliza Piotrowska z wielkim entuzjazmem opowiadała o swojej podróży do Polski oraz o tym co ją inspiruje do pisania. Dzieci miały również miały możliwość zakupu interesujących książek z dedykacją od autorki. przedszkole
SPOTKANIE Z PANIA WIOSNĄ   24 kwietnia grupa dzieci 6- letnich Motylki w ramach realizacji projektu edukacyjnego pt. „Witaj wiosno” , wystąpiła dla młodszych kolegów i koleżanek z grupy Biedronki i Krasnoludki z krótkim przedstawieniem pt. „ Spotkanie z panią Wiosną”. Wstęp ten miał na celu przybliżenie dzieciom postaci roślin i zwierząt, które zwiastują nadejście wiosny. Oprócz tego spotkanie było też elementem integrującym grupy przedszkolne, a starszaki mogły zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. przedszkole
MARSZ EKOLOGICZNY   22 kwietnia w okolicy przedszkola odbył się marsz ekologiczny, w którym wzięły udział dzieci ze wszystkich grup. Przedszkolaki podczas marszu prezentowały i skandowały hasła ekologiczne. Marsz był jednym z zaplanowanych działań realizowanego w przedszkolu projektu edukacyjnego pt. „Ekoprzedszkolak przyjacielem wiosennej przyrody”. Założeniem tego projektu było między innymi zbliżenie dzieci do świata przyrody poprzez nabywanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za estetykę i czystość najbliższego dzieciom środowiska przyrodniczego. przedszkole

WYCIECZKA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW   25 kwietnia odbyła się wycieczka do oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach. Przedszkolaki poznały proces oczyszczania ścieków, obejrzały maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie oczyszczalni.przedszkole
„PLAKAT EKOLOGICZNY- WARSZTATY PLASTYCZNE”   Dnia 26 kwietnia najmłodsza grupa – Krasnoludki gościła w przedszkolu rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizację o treści ekologicznej, wykazały się umiejętnością segregowania śmieci oraz wzięły udział w konkursie ekologicznym zdobywając odznakę przyjaciela przyrody. Wraz z rodzicami podczas warsztatów plastycznych, wykonywały plakat ekologiczny. przedszkole
PASOWANIE NA CZYTELNIKA   22 maja był wyjątkowym dniem w życiu grupy sześciolatków. Tego dnia grupa Motylki uczestniczyła w uroczystości „Pasowanie na czytelnika”, która odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sulmierzycach. Dzieci zapoznały się również z pomieszczeniami biblioteki, z regulaminem jaki w niej obowiązuje oraz z zasadami wypożyczania książek. przedszkole
WIOSNO CZEKAMY NA CIEBIE   21 marca, mimo że pogoda nie nastrajała wiosennie, przedszkolaki przywitały utęsknioną wiosnę. Jak co roku wykonane przez dzieci przepiękne marzanny zostały spalone na placu przedszkolnym. Żegnając zimę i witając wiosnę dzieci zaprezentowały przygotowane na ta uroczystość inscenizację, piosenki, wiersze. przedszkole

2013- 2014r.


DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA   Dnia 20. 09.13 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia dzieci oglądały pokaz baniek mydlanych zorganizowany przez wychowawczynie. Brały udział we wspólnych tańcach i pląsach do ulubionych piosenek. Nie zabrakło również zabaw w ogrodzie przedszkolnym i nagród w postaci „Wesołego balonika”.
WYSTĘP CYRKU O’BIMBOLANDO   W dniu 8.10.13 r. w naszym przedszkolu niezapomnianych wrażeń dzieciom dostarczyło przedstawienie cyrku O’BIMBOLANDO. Grupę O’BIMBOLANDO tworzą młodzi artyści cyrkowi, którzy pochodzą z Ukrainy i swe doświadczenie i umiejętności zdobywali w najlepszych szkołach tego kraju. W pokazie czynnie uczestniczyły zarówno dzieci jak i nauczyciele przedszkola. Podczas przedstawienia można było zobaczyć: pokaz z egzotycznym wężem, taniec z wieloma HULA-HOP, klauna, który bawił dzieci i dorosłych, tresurę psa, monocykl, popisy akrobatyczne na szczudłach oraz taniec – transformers.
SPOTKANIE Z POLICJANTAMI   W dniu 16.10.13 r. do naszego przedszkola zostali zaproszeni przez panią dyrektor Ewę Grzybek policjant oraz przewodnik psa służbowego. Mundurowi opowiedzieli dzieciom o swojej pracy i przypomnieli o zasadach bezpiecznego zachowania się. W trakcie spotkania przedszkolaki dowiedziały się również jak szkoli się psy policyjne, jak należy zachować się i jaką przyjąć postawę w przypadku niespodziewanego ataku psa.
WYCIECZKA DO PIEKARNI   We wtorek 22 października przedszkolaki z grupy KASNOLUDKI w ramach realizacji bloku tematycznego „ Od ziarenka do bochenka”, wybrali się na wycieczkę do piekarni. Na miejscu dzieci poznały pracę piekarza oraz kolejne etapy produkcji chleba, obejrzały tradycyjne piece, w którym piecze się chleb, dowiedziały się o sposobie produkcji pieczywa oraz produktach potrzebnych do jego wytworzenia. Dzięki uprzejmości gospodarza dzieci mogły przyjrzeć się przyrządom i maszynom, które spełniają w piekarni ważną rolę ( piekarskiej łopacie do wyciągania gorącego pieczywa z pieca oraz urządzeniom do mieszania mąki i ciasta chlebowego. Na zakończenie przedszkolaki zostały obdarowane świeżymi bułeczkami.

WYCIECZKA NA POCZTĘ

W dniu 28.10.13 r. przedszkolaki z grupy KRASNOLUDKI oraz grupy BIEDRONKI odwiedziły pocztę. Dzięki temu poznały wyposażenie urzędu pocztowego, przyglądały się pracy jego pracowników, obejrzały budynek z zewnątrz oraz zwróciły uwagę na skrzynki pocztowe. Podczas wycieczki utrwaliły nawyk właściwego, kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Wizyta ta była również okazją do wysłania przez dzieci do swoich mam, własnoręcznie wykonanych kartek. Wycieczka okazała się bardzo interesująca, a dzieci wracały do przedszkola pełne miłych wrażeń.

SHOW ILUZJI NA WESOŁO

W dniu 8.11.13 r. w naszym przedszkolu, show iluzji zaprezentowali czarodziej Apolino wraz ze swoją pomocnicą wróżką – Iwoną. W przedstawieniu brały czynny udział zarówno dzieci jak i nauczyciele. Przedszkolaki z wielkim entuzjazmem śledziły pokaz. Oczarowane występem iluzjonisty nagradzały jego kunszt gromkimi brawami.

POWITANIE WIOSNY 2014

W dniu 21.03.14 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach pożegnały zimę. Obchody pierwszego dnia wiosny rozpoczęły się barwnym pochodem ulicami osiedla z przygotowanymi przez dzieci marzannami. Następnie na palcu przedszkolnym oficjalnie ogłoszono przybycie wiosny  i spalono słomiane kukły. Dzieci witały wiosnę w radosnej atmosferze, tańcząc i śpiewając piosenki.

„CO JUŻ WIEMY O PRZYRODZIE”- KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W dniu 30.04.2014 przedszkolaki z grupy Krasnoludki, w ramach realizacji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, brały udział w konkursie ekologicznym. Celem quizu było utrwalenie wiedzy na temat segregowania śmieci, szerzenie treści proekologicznych, popularyzowanie haseł i działań na rzecz ochrony środowiska oraz wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole. Dzieci wykazały się ogromną wiedzą i tym samym zasłużyły na odznakę „PRZYJACIELA PRZYRODY”. Na koniec złożyły przyrzeczenie o treści  ekologicznej i każdy przedszkolak otrzymał dyplom „MIŁOŚNIKA PRZYRODY”.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

W maju wszystkie grupy z naszego przedszkola  odwiedziły nowo otwartą Bibliotekę im. Filipa Sulimierskiego . Celem wizyty było poznanie pracowników biblioteki oraz wyposażenie całego budynku. Przestronne pomieszczenia oraz bogaty księgozbiór zachwyciły małych czytelników. Każdy przedszkolak miał możliwość wykonania własnej zakładki do książki. Najstarsza grupa- Biedronki została pasowana na czytelników biblioteki oraz otrzymała pamiątkowe książeczki.

WYCIECZKA O OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SULMIERZYCACH

23.05.2014 odbyła się wycieczka do Ochotniczej Straży Pożarnej  w Sulmierzycach, gdzie dzieci miały przyjemność zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków. Dzięki życzliwości funkcjonariuszy straży pożarnej, przedszkolaki mogły oglądać samochód i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o ich odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz akcjach ratowniczo- gaśniczych. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia kasku strażaka, dodatkowo każdy mógł spróbować potrzymać wąż strażacki.

SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ

W dniu 26.05. 2014 r. przedszkolaki z grupy Krasnoludki spotkały się z pielęgniarką- panią Grażyną Garbaciak, która na co dzień pracuje w Ośrodku Zdrowia w Sulmierzycach. Pani Grażyna opowiedziała o swojej pracy, potrzebie dbania o zdrowie oraz udzieliła wskazówek dotyczących pierwszej pomocy w razie skaleczeń.  Przypomniała także przedszkolakom o konieczności dbania o higiena osobistą i zachęciła do różnych form aktywnego wypoczywania. Podczas spotkania dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem oraz wiedzą na temat zdrowego odżywiania się.

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W SALONIE FRYZJERSKIM

27. 05.2014 r. grupa Krasnoludki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach odwiedziła salon fryzjerski- pani Eweliny. Podczas spotkania przedszkolaki miały możliwość przyjrzeć się z bliska pracy fryzjerów, a także zapoznać się z wyposażeniem salonu. Chętnym dzieciom zostały wykonane przepiękne fryzury. Wdzięczność za przemiłą atmosferę i słodki poczęstunek, dzieci okazały wręczając kwiaty. Wizyta sprawiła dzieciom dużo radości, niezapomnianych wrażeń i wzbogaciła o nowe doświadczenia.

KONKURS RECYTATORSKI

28.04.2014 r. dzieci z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach brały udział w konkursie recytatorskim pt. „Matka” organizowanym przez Publiczną  Bibliotekę im. Filipa Sulimierskiego. Z najstarszej grupy- Biedronki swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały: Alicja Kulbat, Izabela Kralka, Dorota Uznańska i Zosia Krawczyk, z grupy Krasnoludków: Nikola Zduńska, Oliwia Filipiak oraz Grzegorz  Ślusarczyk, a z grupy Misiów: Amelia Gorząd. Dzieci przepięknie wyrecytowały przygotowane utwory literackie , a nawet ilustrowały je ruchem, używając ciekawych rekwizytów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, natomiast Amelia Gorząd i Oliwia Filipiak zasłużyły na wyróżnienia i piękne książeczki.

ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE

29.04.2014 r. w grupie Krasnoludki odbyło się spotkanie biblioteczne. Panie Karolina i Kamila rozwijały zainteresowania czytelnicze przedszkolaków poprzez recytowanie wierszy, ilustrowanie ich ruchem, zabawy naśladowcze, sprawnościowe oraz bajkowe zagadki. Dzieci również losowały rekwizyty i rozpoznawały z jakich bajek one pochodzą. Słuchając wiersza pt. „ Skarga książki”, dowiedziały się jak należy o nie dbać. Spotkanie z pracownikami biblioteki zachęciło dzieci do wypożyczania książek.

WYCIECZKA DO BORYSEWA

16.06.2014 r. przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach pojechały na wycieczkę do Zoo Safari, które znajduje się w Borysewie. Po drodze odwiedziły również eksperymentarium w łódzkiej Manufakturze, gdzie znajdują się pomieszczenia z dużą ilością naukowych, ciekawych, zabawnych przedmiotów. Za ich pomocą dzieci mogły poznać świat fizyki oraz sekrety iluzji, a także wziąć udział w eksperymentach. W zoo także czekało na przedszkolaków wiele niezapomnianych atrakcji: zwiedzanie zoo z przewodnikiem zookolejką, oglądanie z bliska zwierząt, poznanie ich wyglądu, zwyczajów oraz trybu życia, zajęcia edukacyjne w namiocie sferycznym, zabawa w figlarni oraz przejażdżki na kucykach. Na zakończenie każdy przedszkolak mógł kupić sobie na pamiątkę pluszowe zwierzątko. Mimo zmęczenia w drodze powrotnej przedszkolakom dopisywały humory- dzieliły się wrażeniami z wycieczki.

CEPELIADA 2014

14. 06.2014 r. dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały się na Cepeliadzie. Grupa średniaków- KRASNOLUDKI przedstawiły „Legendę o Smoku Wawelskim”, natomiast Biedronki zatańczyły Krakowiaka. Wygląd przedszkolaków w przepięknych strojach budził zachwyt widzów, którzy licznie przybyli na nasz występ.

W dniu 17.06.2014 r. w Publicznej Bibliotece im. Filipa Sulimierskiego w Sulmierzycach odbyło się spotkanie autorskie ze znaną pisarką dla dzieci Agnieszką Frączek, na które zostały zaproszone przedszkolaki z grupy Krasnoludków i Biedronek. Na początku swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowały dzieci z naszego przedszkola ( Oliwia Podolska, Marta Dydoń, Jan Kralka, Oliwier Rudzki, Weronika Wiśniewska, Aleksandra Mesjasz), prezentując wiersze poetki. W trakcie spotkania Agnieszka Frączek przedstawiła swoje wybrane utwory, rozmawiała z dziećmi na temat swojej twórczości oraz odpowiadała na pytania małych czytelników. Na zakończenie nastąpiła miła część imprezy czyli rozdanie autografów na pierwszych stronach książek autorki. Przedszkolaki wykazały się dużą aktywnością i zainteresowaniem.

2014-2015 r.


WYCIECZKA NA SKRZYŻOWANIE

W ramach tygodniowych zajęć pt „Bezpieczna droga do przedszkola” na początku września przedszkolaki z grupy „Misie” i „Krasnoludki” wybrały się na pobliskie skrzyżowanie. Celem wycieczki było zwrócenie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas poruszania się w pobliżu jezdni, utrwalenie wyglądu i znaczenia znaków drogowych oraz obserwacja zachowania się pieszych i kierowców. Szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do przedszkola.

WYCIECZKA DO PARKU

15 września dzieci z grupy „Misie” i „Krasnoludki” wybrały się w poszukiwaniu jesieni do parku. Przedszkolaki podziwiały otaczającą przyrodę, obserwowały drzewa, nazywały je i zwróciły uwagę na różnice w wyglądzie ich liści. Zadowoleni z kieszeniami pełnymi żołędzi i kasztanów wróciliśmy do naszego przedszkola, już nie możemy doczekać się następnej wycieczki.

UDZIAŁ W AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA

Grupy „Misie i Krasnoludki” z naszego przedszkola włączyły się do akcji – „Sprzątania Świata” Udział w tym przedsięwzięciu już od najmłodszych lat uczy dzieci zasad dbania o środowisko. Przedszkolaki „wyposażone” w rękawice ochronne oraz plastikowe worki z wielkim zaangażowaniem zbierały śmieci w najbliższej okolicy z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Po powrocie do przedszkola wszystkie zapełnione worki dzieci wyrzuciły do specjalnego kosza.

INTERNETOWY TEATR W PRZEDSZKOLU

12 września przedszkolaki mogły poczuć się jak w prawdziwym teatrze, oglądając na tablicy interaktywnej sceniczną wersję pięknej, poetyckiej opowieści Kornela Makuszyńskiego pt. „ O tym jak krawiec pan Niteczka został królem”. Ta inscenizację przedstawił Internetowy Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. Oryginalne postacie, charakterystyczne lalki, kostiumy, ciekawa plastycznie przestrzeń oraz zabawne przygody bohaterów zachwyciły naszych najmłodszych widzów. Unosząca się nad baśniowym światem aura poezji, zrównoważona humorem i groteską wprowadziła przedszkolaków w ciekawy świat sztuki. Dzieciom tak bardzo podobał się spektakl, że już 3 października mogły obejrzeć kolejny pt. „Robale”.

ZASŁYSZANE NA ULICY – SOCIAL DANCE & LOOKING

W dniu 26 września dzieci z naszej placówki uczestniczyły w spotkaniu z muzyką i tańcem. Audycja muzyczna pt.” Zasłyszane na ulicy – Social Dance & Looking” dała możliwość przedszkolakom podziwiania tańców nowoczesnych oraz nauki ich podstawowych kroków.

CYRK W PRZEDSZKOLU

W dniu 1.10.2014 roku dzieci z naszego przedszkola miały przyjemność podziwiać występy artystów z cyrku  O´ BIMBOLANDO. Wesoły clown zabawiał   i zachęcał dzieci oraz nauczycielki do zabaw. Nie zabrakło również pokazów żonglerskich, akrobatycznych i iluzjonistycznych. Największą atrakcją dla dzieci okazały się pokazy cyrkowców z udziałem zwierząt: węża oraz sympatycznego pudelka. To niezwykłe widowisko sprawiło dzieciom ogromną radość.

WYCIECZKA DO SKLEPU

Misie i Krasnoludki z naszego przedszkola w dniu 2. 10. 2014 r. wybrały się na wycieczkę do pobliskiego sklepu. Na miejscu dzieci oglądały i rozpoznawały warzywa i owoce. Wskazywały te, które rosną w Polsce oraz te, które się do nas sprowadza. Mogły również przyjrzeć się pracy ekspedientki oraz przedmiotom potrzebnym jej w pracy. Kolejna, udana wycieczka za nami.

ZABAWY Z RYTMEM

28.10.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie z audycją muzyczną pt. „ Zabawy z rytmem” w wykonaniu grupy „ATELIER”. Podczas koncertu dzieci zostały zapoznane z różnymi instrumentami perkusyjnymi wśród nich można było zobaczyć : bębny, kastaniety, klawesy, werble, agogo, guiro itp. Dużą atrakcją dla przedszkolaków była możliwość zagrania na tych instrumentach. Dzieci także chętnie uczestniczyły w nauce podstawowych kroków samby. Na zakończenie wszystkie grupy opuściły salę w rytm „ Marszu Radeckiego”

ŚWIAT MAGII NA WESOŁO

W dniu 18.11.2014 r. w naszym przedszkolu iluzjonista Apollino z wróżką Iwoną zaprezentowali program estradowo- sceniczny. Spektakl iluzjonistyczny „nauczył” przedszkolaków tajemniczych zaklęć a odważni ochotnicy pomagali mistrzowi w jego pokazie. Magia przeplatana muzyką oraz konkursami ze słodkimi nagrodami przyniosła dzieciom wiele radości. Przeniosła także naszych przedszkolaków w świat wyobraźni i iluzji.

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dzień 24 listopada 2014 r. był wyjątkowy. Przedszkolaki obchodziły światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji grupa „Misie” gościła panią Karolinę Bluszcz z Gminnej Biblioteki Publicznej im. Filipa Sulimierskiego, która przeprowadziła ciekawe zajęcia biblioteczne poświęcone misiom – bohaterom literackim, filmowym oraz muzycznym. Dużą i słodką atrakcją dla dzieci była degustacja miodku, ulubionego przysmaku misiów. Tego dnia przedszkolaki z wszystkich grup przyniosły z domu swoją ulubioną maskotkę- misia i „zaprosiły” ją do wspólnych zbaw. Nie brakowało także ochoty do pląsów przy znanych utworach: „Jadą jadą misie”, „Dwa malutkie misie”, „Pokochaj pluszowego misia. „Promyczki” i „Krasnoludki” z wykorzystaniem tablicy interaktywnej obejrzały prezentację multimedialną pt. „Dzień Pluszowego Misia”. Zachęciła ona wszystkie dzieci do wykonania według własnego pomysłu pracy plastycznej oraz przybliżyła historię pluszowego misia. Zabawa była znakomita, wszystkim dopisywał dobry humor.

ZABAWY Z RYTMEM

27.11.2014 r. odbył się trzeci koncert w wykonaniu grupy „ATELIER” pt. „Pieśni ludu Polskiego”- czyli o tym co słyszał Oskar Kolberg. Przedszkolaki podczas występu mogły podziwiać strój góralski oraz krakowski opisując poszczególne ich elementy. Poznały również fragmenty pieśni ludowych. Miały możliwość nauki podstawowych kroków oberka i polki, do melodii granej na klarnecie.

PRZEDSTAWIENIE PACYNKOWE PT.”CZERWONY KAPTUREK”

10 grudnia nasze przedszkolaki wybrały się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulmierzycach gdzie obejrzały przedstawienie pacynkowe pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycielek ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Raciszynie. Wszystkie dzieci z wielkim zaciekawieniem oglądały spektakl. Duże wrażenie wywarła na nich kolorowa scenografia oraz pięknie ubrane kukiełki.

  ZABAWA Z RYTMEM PT. „POLSKA TAŃCEM MALOWANA”

W grudniu nasze przedszkolaki uczestniczyły w kolejnym spotkaniu z muzyką, które zaprezentowała grupa „ATELIER”. Nasi goście przedstawili dzieciom polskie zwyczaje i obrzędy związane z okresem świąt Bożego Narodzenia. Tancerze zabrali wszystkich w podróż do Nowego Sącza, Jurgowa, Rzeszowa. Dzieci aktywnie uczestniczyły w koncercie, miały możliwość zatańczenia poliki wspólnie z artystami. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekują na następne spotkanie.   ZABAWA Z RYTMEM PT. „CZAS NA FIESTĘ”

W styczniu odbyło się piąte spotkanie z audycją muzyczną w wykonaniu grupy „ATELIER”. Tym razem bawiliśmy się w rytm latynoskich dźwięków. W czasie koncertu przedszkolaki poznały brzmienie gitar oraz wykazały się znajomością utworów muzycznych z bajek. Gitarzyści sprawili że na twarzach dzieci zagościł uśmiech. Karnawałowe rytmy wywołały wiele radosnych emocji oraz zachęciły dzieci do wspólnej zabawy.

  ZABAWA Z RYTMEM PT. „W KRĘGU ŚWIATOWYCH STANDARDÓW MUZYKI KLASYCZNEJ I ROZRYWKOWEJ”

W lutym przedszkolaki uczestniczyły w następnym spotkaniu z rytmem . Artyści z grupy „ATELIER” przedstawili dzieciom kolejne instrumenty- skrzypce i wiolonczelę. Nasi wychowankowie dowiedzieli  się z czego są zbudowane, czym się różnią te instrumenty. Poznali  również określania natężenia dźwięków – piano (cicho) i forte (głośno).  Z zaciekawieniem słuchały utworów granych przez muzyków. Z niecierpliwością czekamy na kolejny koncert.   DZIEŃ KOBIET W NASZYM PRZEDSZKOLU

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Tego dnia swoje święto obchodziły wszystkie kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach pod kierunkiem wychowawców Małgorzaty Brożyny i Katarzyny Rabendy postanowiły uczcić to święto. 6 marca gościły swoje mamy i  dyrektor przedszkola Ewę Grzybek na uroczystej akademii pt. „Być Kobietą”. W tym szczególnym dniu chłopcy z grupy „Misie” przygotowali dla swoich koleżanek, mam i zaproszonych gości wiele niespodzianek. Pięknie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, składali życzenia. Dziewczynki i chętne mamy prezentowały stroje i dodatki podczas „Mini pokazu mody wiosennej 2015”, podczas którego chłopcy podziwiali je oraz nagradzali gromkimi brawami. Na zakończenie mali dżentelmeni  wręczyli każdej kobiecie kwiat, a koleżankom z grupy słodkie upominki. Na buziach wszystkich pań gościł uśmiech.   WITAMY WIOSNĘ, ŻEGNAMY ZIMĘ

Jak co roku przedszkolaki z naszego przedszkola przywitały wiosnę. 20.03.20150 r. dzieci brały udział w przemarszu ulicami Sulmierzyc oraz odwiedziły park poszukując nowej pory roku. Towarzyszyły im  również marzanny, które wykonały wraz ze swoimi rodzicami na przedszkolny konkurs. W tym samym dniu przepiękne kukły zostały spalone na placu przedszkolnym. Żegnając zimę i witając wiosnę dzieci z grupy Misie zaprezentowały swoim kolegom i koleżankom z grup: Promyczki i Krasnoludki inscenizację wiosenną. Średniaki podczas występu zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne oraz zwróciły uwagę na zwiastuny wiosny.   PROGRAM ZORGANIZOWANY PRZEZ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LASU REALIZOWANY W NASZYM PRZEDSZKOLU

W ramach programu zorganizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława  Komorowskiego w kwietniu w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z leśniczym edukatorem, który opowiedział o swojej pracy oraz przypomniał dzieciom jak należy zachowywać się w lesie.  Zostały również zorganizowane Dni Przyjaciół Lasu podczas, których przedszkolaki brały udział w pochodzie ulicami Sulmierzyc z hasłami promującymi proekologiczne zachowanie. Wszystkie dzieci za aktywne uczestnictwo w tym przedsięwzięciu otrzymały pamiątkowe dyplomy Przyjaciela Lasu.         CEPELIADA 2015 

6 czerwca dzieci z grupy „Misie” prezentowały swoje umiejętności podczas Cepeliady. Licznie zgromadzeni widzowie mogli podziwiać naszych małych aktorów podczas przedstawienia pt. „Na smutki krasnoludki” oraz tańców ludowych: trojaka i Lasowiaka. Ogromne wrażenie na publiczności budziły także piękne ludowe stroje dzieci. Występ ten był dużym wyzwaniem dla naszych przedszkolaków, mimo to świetnie odegrali swoje role na tak dużej scenie.

2015-2016 r.


CYRK O BIMBOLANDO 2015 
W tym roku przedszkolnym ponownie zawitał do naszego przedszkola cyrk O Bimbolando. Przedszkolaki miały okazję podziwiać tresurę psa, występ tancerki z hula hop i wężem. Świetną zabawę oraz dużo uśmiechu dzieciakom dostarczył clown.
SPOTKANIE Z STOMATOLOGIEM
W dniu 26.10.2015 r. odbyło się spotkanie przedszkolaków z wszystkich grup z lekarzem stomatologiem p. M. Biesagą. Tłumaczyła ona dzieciom jak należy dbać o higienę jamy ustnej oraz w jaki sposób należy czyścić zęby. Wielkim zainteresowaniem cieszył się model szczęki zaprezentowany przez panią stomatolog. Przedszkolaki obejrzały również film edukacyjny pt.” Doktor ząbek i legenda zębolandii” dzięki, któremu dowiedziały się, że słodycze szkodzą zębom.

PRZEDSTAWIENIE KUKIEŁKOWE PT. „KŁAMSTWA KOZY”
9 listopada odbył się spektakl kukiełkowy pt. „Kłamstwa kozy”. Dzieci poznały historię sieroty Paulinki, która spotkała na swojej drodze podstępną kozę. Przedszkolaki zrozumiały, że kłamstwo i oszustwo zawsze wyjdzie na jaw, a miłość i dobre serce zawsze zwycięży.   KONCERT FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
18 listopada w naszym przedszkolu dzieci wzięły udział w koncercie zaprezentowanym przez artystów z Częstochowskiej Filharmonii. Występ pt. „Deszcz po szybie ścieka kap, kap, kap”. Dostarczył naszym przedszkolakom wiele pozytywnych wrażeń oraz zaangażował ich do wspólnych zabaw. Dużą atrakcją dla dzieci było poznanie i możliwość zagrania na różnych instrumentach np. flecie, klarnecie oraz wiolonczeli.   WIECZOREK Z WIERSZEM
W środę 25 listopada późnym popołudniem dzieci z grupy  „Rybki” z Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach wraz z rodzicami brały udział w wieczorku poetyckim poświęconym twórczości Jana Brzechwy, zorganizowanym przez wych. Małgorzatę Brożynę. Celem tego przedsięwzięcia było podkreślenie roli czytania dzieciom wierszy i bajek. Przedszkolaki razem z rodzicami przedstawiły znane wiersze tego poety np. „Kaczka dziwaczka”, „Na wyspach Bergamutach”, „Tańcowała igła z nitką”, „Samochwała”, „Kłamczucha” i wiele innych. Uczestnicy wykazali  się wspaniałą recytacją pełną ekspresji, pomysłowością, która dostarczyła moc wrażeń. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne śpiewając piosenki, tańczyły z kolorowymi chustkami i ilustrowały ruchem utwory. Wszystkie przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy, rodzice natomiast odlewy dłoni z masy solnej. SPOTKANIE Z ŚW. MIKOŁAJEM
W dniu 4 grudnia przedszkolaki obejrzały spektakl pt. „Piękna i bestia”, podczas którego zrozumiały, że wrażliwość, dobroć i miłość potrafią pokonać chorobę a nawet zły czar. Po teatrzyku do dzieci przybył długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Grupa starszaków przywitała Go wierszem i piosenką.   SPOTKANIE Z BAŚNIOWYM CZARODZIEJEM
17 grudnia w naszym przedszkolu odbył się pokaz iluzji. Czarodziej wprowadził dzieci w baśniowy świat magii i zaprosił do wspólnych zabaw i czarów. Pomocnikiem i asystentem głównego bohatera był sam Święty Mikołaj. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem przyglądały się sztukom prezentowanym przez iluzjonistę. Ogromne wrażenie na widzach wywarła fantastyczna oprawa muzyczna, dynamiczna akcja oraz kostiumy artystów.   ZAJĘCIA OTWARTE W GRUPIE PSZCZÓŁKI
„Święta tuż, tuż”- pod takim hasłem odbyło się spotkanie otwarte dla rodziców dzieci z grupy I. Zajęcie przeprowadziła nauczycielka Małgorzata Świtała. Zaprosiła rodziców do wspólnych z dziećmi zabaw, śpiewania kolęd i ozdabiania choinki. Przedszkolaki w blasku choinkowych świeczek poznały tradycje świąteczne, rozwiązywały zagadki z zaangażowaniem ilustrowały ruchem wiersz N. Kuczyńskiej pt. „Choinka”. Spotkanie zakończyło się świątecznymi życzeniami złożonymi rodzicom przez dzieci oraz słodkim piernikowym poczęstunkiem.   KONCERT FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ
16 marca przedszkolaki wzięły udział w koncercie Filharmonii Częstochowskiej pt. „Czy już wiesz co to jest za zwierz”. W rolach głównych wystąpiły altówka, saksofon oraz puzon z towarzystwem fortepianu. W programie zostały zaprezentowane przez muzyków utwory, które odnoszą się do świata przyrody( żółw, lew, skowronek i inne.) Dzieci aktywnie uczestniczyły w koncercie poznały budowę instrumentów oraz próbowały na nich grać.   POWITANIE WIOSNY
Jak co roku w naszym przedszkolu 21 marca dzieci witały wiosnę.  W tym dniu odbył się pochód ulicami Sulmierzyc ze słomianymi kukłami wykonanymi przez chętnych rodziców i dzieci. Marzanny zostały spalone na placu przedszkolnym. Żegnając zimę przedszkolaki śpiewały piosenki i mówiły wierszyki.   SPOTKANIE ZE SPORTOWCEM W GRUPIE „RYBKI”
W związku z tygodniowym tematem zajęć – „Chciałbym być sportowcem” 18 kwietnia  na zajęciach gimnastyki grupa „Rybki” gościła mistrza Polski  seniorów oraz brązowego medalistę  Europy w podnoszeniu ciężarów- Łukasza Krawczyka wraz z zawodnikami Omegi Kleszczów. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się co trzeba robić żeby zostać sportowcem, jak należy się odżywiać oraz w jakim wieku należy rozpocząć trenowanie, aby osiągać  sukcesy. Zostały również zachęcone przez Pana Łukasza do wykonania prostych ćwiczeń oraz uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego . Dzieci miały możliwość podziwiania wielu medali oraz pucharów zdobytych na przeróżnych zawodach przez gościa. Największą atrakcją dla naszych wychowanków był pokaz podnoszenia ciężarów zaprezentowany przez starszych kolegów z Klubu Sportowego Omega Kleszczów. Spotkanie zakończyło się wręczeniem upominków dla gości oraz wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.   CEPELIADA 2016
11.06.2014 r. dzieci z naszego przedszkola zaprezentowały się na Cepeliadzie. Grupa starszaków- RYBKI wraz z rodzicami przedstawiły swoje umiejętności recytatorskie, podkreślając twórczość Jana Brzechwy. Nie zabrakło również tańców oraz śpiewu ulubionych utworów przedszkolaków. Piękne bajkowe stroje budziły zachwyt zgromadzonych widzów.

2016-2017 r.


„OD MORZA DO TATR – LUDOWY TAKT”

W październiku odbyło się spotkanie z muzykami z Filharmonii Częstochowskiej pt. „Od morza do Tatr- Ludowy takt”. Podczas koncertu przedszkolaki wysłuchały utworów: poloneza, kujawiaka, polki i oberka. Zapoznały się z instrumentami na których grali artyści (kontrabas, suka biłgorajska, fidel płocka). Wspólnie omawiały ich budowę , określały ich dźwięki oraz próbowały na nich grać. Koncert muzyczny dla wielu dzieci był pierwszym spotkaniem z muzyką na żywo, dlatego na pewno pozostanie na długo w ich pamięci. DBAMY O ZĘBY”- SPOTKANIE ZE STOMATOLOGIEM

W listopadzie wszystkie grupy wiekowe z naszego przedszkola odwiedziły gabinet stomatologiczny. Przedszkolaki zostały bardzo miło przyjęte przez stomatologów. Pani doktor Marta Biesaga opowiedziała dzieciom co należy robić żeby mieć piękne, zdrowe zęby, jak dbać o higienę jamy ustnej oraz  kiedy należy odwiedzić gabinet stomatologiczny. Dzieci  zostały zapoznane z różnymi urządzeniami i narzędziami potrzebnymi do leczenia zębów. Każdy przedszkolak uczył się poprawnie myć zęby na modelu uzębienia pluszowego psa. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały od pani doktor naklejki „dzielnego pacjenta”. MUZYCZNE BAJKI SŁUCHAJKI”

W listopadzie przedszkolaki gościły muzyków z Filharmonii Częstochowskiej.  Podczas spotkania pt. „Muzyczne bajki słuchajki”  dzieci poznały obój, fagot, klarnet. Przedszkolaki chętnie wypowiadały się na temat wyglądu instrumentów oraz części z jakich się składają. Zapoznały się również z muzycznymi ilustracjami wierszy dla dzieci J. Tuwima – np. „Słoń Trąbalski” i J. Brzechwy „ Kaczka dziwaczka”, „Katar”.   „SHOW- WYCZARUJMY SOBIE ŚW. MIKOŁAJA”

8 grudnia w naszym przedszkolu można było podziwiać występ iluzjonisty z Krakowskiego Teatru Iluzji. Magik wprowadził wszystkich we wspaniały humor. Przedszkolaki z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy jego ruch podczas wykonywania sztuczki. Kolorowe rekwizyty oraz konstrukcja pokazu zachęciły dzieci do wspólnego czarowania. Pokaz pobudził wyobraźnię wszystkich widzów, na pewno na długo pozostanie w ich pamięci. „AKCJA -STOP WYPADKOM! BEZPIECZNE DZIECI”

13 grudnia przedszkolaki z wszystkich grup wzięły udział w Akcji pt. „STOP WYPADKOM! BEZPIECZNE DZIECI”, prowadzoną przez Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Celem tego widowiska było wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania się na drogach i w miejscach publicznych. Przedszkolaki  poznały podstawowe znaki drogowe, przypomniały sobie jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych oraz zasady noszenia odblasków. Podczas akcji  brały udział w quizie  o bezpieczeństwie, oraz rozwiązywały zagadki multimedialne. Nie zabrakło aktywnego uczestnictwa dzieci w spotkaniu, animacji oraz wspólnych zabaw ruchowych.   „BEZPIECZNE FERIE”

Ferie to czas odprężenia i relaksu, oraz beztroskich zabaw na śniegu. 12 stycznia w trosce o bezpieczeństwo wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji z Pajęczna. Podczas pogadanki dzieci utrwaliły wiedzę na temat bezpiecznych zabaw podczas ferii zimowych. Usłyszały przestrogi mające na celu uświadomienie zagrożeń wynikających z zabaw w miejscach niedozwolonych. Policjant przypomniał o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w rozmowie, wykazały się dużym zaangażowaniem.   „MUZYCZNE STWORKI I POTWORKI”- KONCERT FILHARMONII

13 lutego muzycy z Filharmonii z Częstochowy przenieśli nas w świat elfów, wróżek, gnomów. Podczas koncertu królowały utwory kompozytorów, wykorzystujących w swojej twórczości legendy, mity i podania.   „POWITANIE WIOSNY”   „MAGICZNA KRAINA KINA”- KONCERT FILHARMONII

24 kwietnia, dzięki muzykom z Filharmonii Częstochowskiej przedszkolaki „spotkały się” z muzyką filmową z wielkiego i małego ekranu. Dzieci miały możliwość wysłuchania kompozycji z popularnych produkcji filmowych.     „CYRK”   „WYJŚCIE DO PLANETARIUM”

31 marca przedszkolaki z najstarszych grup oglądały seans filmowy na temat kosmosu w mobilnym planetarium. Podczas seansu przedszkolaki  przeniosły się  w niezwykłą podróż do najdalszych zakątków kosmosu. Pokazy dostarczyły im niezapomnianych przeżyć i wzruszeń, pozwoliły rozbudzić zainteresowania, zaspokoić ciekawość.     „PO PRZYGODY W ŚWIAT PRZYRODY”- KONCERT FILHARMONII

W kwietniu dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w kolejnym koncercie w wykonaniu artystów z Filharmonii. Przedszkolaki poznały muzyczny świat przyrody, w którym rozpoznawały różne odgłosy wiosny.

„AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA”

W ramach obchodów Dnia Ziemi, przedszkolaki ze starszych grup brały udział w akcji – „Sprzątanie Świata”.  Głównym celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie u dzieci dobrej postawy wobec środowiska naturalnego, przypomnienie na czym polega segregacja śmieci oraz uwrażliwienie na potrzebę dbania o czystość w najbliższym otoczeniu. Wszystkie dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w porządkach.

 

„ZEGAR TYKA I GRA MUZYKA”- KONCERT FILHARMONII”

W majowym programie występu muzyków z Filharmonii Częstochowskiej, zagościły kompozycje o tytułach nawiązujących do pór dnia i roku. Duże wrażenie na przedszkolakach wywarła gra na skrzypcach i altówce.

PRZEDSTAWIENIE- „BORSUK BAZYLII RUSZA DO MIASTA”

17 maja przedszkolaki z wszystkich grup oglądały zabawne przedstawienie o Borsuku, który udaje się na swoją pierwszą wyprawę do miasta. Zderzenie niewiedzy Borsuka z przepisami było źródłem wielu komicznych sytuacji.  Dzięki temu teatrzykowi, dzieci utrwaliły zasady ruchu drogowego.

KONCERT „KOZIOŁEK MATOŁEK”