Przedszkole w Sulmierzycach zaprasza wszystkie maluchy

„Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera.” Jan Paweł II

Witamy na stronie internetowej Publicznego Przedszkola w Sulmierzycach.

Zapraszamy do poznania historii publicznego przedszkola w gminie Sulmierzyce, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć dla dzieci oraz do obejrzenia galerii zdjęć z organizowanych przez nas uroczystości.

Gwarantujemy Państwu profesjonalną opiekę nad dziećmi i ciekawe, rozwijające zajęcia dla przedszkolaków.

boks

WIZJA PRZEDSZKOLA

Na pierwszym miejscu stawiamy DZIECKO i jego dobro. Nasze Przedszkole jest nastawione na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający je świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa i radzenia sobie z trudnościami.

OPIEKA NAD DZIEĆMI

Każdemu dziecku stwarzamy równe szanse, wykorzystując jego zdolności i indywidualne możliwości. Dążymy do tego, aby wszyscy nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w nauce. Dbamy o potrzeby zarówno dzieci, jak i rodziców, których zachęcamy do czynnego uczestnictwa w życiu naszego przedszkola.

boks

boks

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się ono akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań oraz inspirację do działania.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach do 1987 roku mieściło się w budynku prywatnym przy ulicy Słonecznej. Dzięki władzom lokalnym, oświatowym i dyrektor przedszkola został zakupiony budynek mieszkalny, należący do SKR. Po kapitalnym remoncie, lokal zagospodarowano na cele przedszkolne. Przy adaptacji budynku pracowali rodzice dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkola oraz personel. Po feriach zimowych w 1988 roku zajęcia rozpoczęły się już w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Południowej 16. Było to jedyne wielooddziałowe przedszkole w Gminie Sulmierzyce.  Był to budynek wolnostojący, jednopiętrowy, otoczony dużym ogrodem, na terenie którego znajdował się sprzęt do zabaw i dużo zieleni. Zaplecze przedszkola stanowiły trzy sale wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki do zabaw tematycznych, pozwalające na prowadzenie wszechstronnej edukacji. Dyrektorem przedszkola była Pani mgr Ewa Grzybek, która od początku istnienia przedszkola pracowała jako nauczyciel. 

Nowy rozdział w życiu przedszkola...

Analizując zapotrzebowanie mieszkańców gminy na usługi edukacyjne oraz mając na uwadze stan techniczny budynku przedszkola Wójt Gminy Sulmierzyce działając z poparciem Rady Gminy zdecydował o konieczności powstania nowego przedszkola.

W marcu 2017r. Wójt Gminy Gabriel Orzeszek podpisał umowę na dofinansowanie budowy pasywnego przedszkola. Pod koniec sierpnia 2018r. prace związane z realizacją budynku dobiegły końca. Od 3 września w Publicznym Przedszkolu w Sulmierzycach przy ul. Polnej 1 A pojawiły się przedszkolaki wraz z rodzicami. Funkcję Dyrektora placówki objęła Pani mgr Ewa Makos. Nowe przedszkole jest w pełni klimatyzowane, wyposażone w przestronnych 5  sal, dostosowanych do potrzeb dzieci, sanitariaty, kuchnię z zapleczem oraz salę widowiskową. Przy budynku wybudowany został również plac zabaw. Obiekt dostosowany jest do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i przeznaczony dla maksymalnie 125 przedszkolaków. Budynek ten jest jest nowatorskim rozwiązaniem urbanistyczno- architektonicznym pełniącym funkcje edukacyjne oraz demonstracyjne. Zasilany jest energią pochodzącą z pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. 

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna posiada pełne kwalifikacje i dba o wszechstronny rozwój dzieci. Placówka stwarza możliwości uczęszczania do niej dzieci niepełnosprawnych. Dzięki temu nasi wychowankowie rozwijają swoją osobowość i są przystosowani do życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną w naszej placówce ukończyło wielu wychowanków w ciągu minionych 25 lat pracy przedszkola. Do dzisiaj mamy kontakt z naszymi absolwentami, którzy chętnie nas odwiedzają. Zatrudnieni są tu także pracownicy obsługi i administracji. Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma bardzo dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełniają działania dydaktyczno-wychowawcze i wpływają na wysoką ocenę.

KONTAKT DO PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole w Sulmierzycach. Dyrektor – Ewa Makos

ul. Polna 1 A

98-338 Sulmierzyce

Tel. 34 3207080

e-mail: przedszkole.sulmierzyce@wp.pl